Friday, August 14, 2020

Ashley Chuks – Show Me Love Lyrics

Ashley Chuks – Show Me Love Lyrics

Ashley Chuks – Show Me Love Lyrics

  Ashley Chuks – Show Me Love Lyrics


Show Me Love By Ashley Chuks ft. Kuami Eugene


Oh Yeah yeah

Its baby Ashley

Ooh Ooh Ooh Eheey

And the call me Eugene


You should love me

Like i love you

Show me Mercy

Love the needy

Cos if you need me (x2)

I will be there


You should love me

Like i love you

Show me Mercy

Help the needy

Cos if you need me (x2)

I will be there


Somebody show me love

So i can show you love

Givers never lack

You will never lack

Givers never lack

You will never lack (x2)


Nua nso ne nipa

Ade3 kye ade3 sa yi

Y3 d) t3 ho aa

Y3 b3 y3 Ama anigye3 aba ama

Enti meho rekyere me a

Yaa boa me onua ei

Firi s3 me hia wo seesei


Wo w) bi a tene wo nsa ma me wai

Saa na wiase te3 na

Ebiaa wo b3 hia me aa

Enti meho rekyere me a

Yaa boa me onua ei

Firi s3 me hia wo seesei


Odo mu Odo mu na w3 s3 wo do wo nua

Na 3ma nipa dasanii de nua b)ne ky3 wae

Wo mmr3 ngu (x2)

Boboboo!

Firi s3 ade3 b3kye aa na asem aba


Somebody show me love

So i can show you love

Givers never lack

You will never lack

Givers never lack

You will never lack (x2)


Oh oh!

Show me love oo

Show me love oo

Ade3 b3kye aa na asem aba


Rockstar

Its baby Ashley

all we work for is to satisfy you.